Dissenyar polítiques inclusives amb les persones amb diversitat funcional

Les polítiques adreçades a persones amb diversitat funcional són una peça clau per al desenvolupament de la ciutat des de l’òptica de la inclusió. Tot i que l’IMPD (Institut Municipal per la Discapacitat) és molt potent, cal territorialitzar certes accions perquè tinguin una vessant comunitària i vinculada als barris. A més a més, cal incorporar la perspectiva de l’accessibilitat en l’urbanisme i la planificació de la ciutat.

  • Adaptar la senyalística dels equipaments públics per a tot tipus de capacitats, perquè siguin accessibles.
  • Celebrar com a districte el Dia Internacional de la Discapacitat (3 de desembre) per donar visibilitat al col·lectiu i la feina que es realitza al territori.
  • Mantenir les activitats inclusives de la programació de festa major vinculada als equipaments de proximitat. Incorporar comunicació inclusiva sempre que sigui una demanda ciutadana.
  • Vetllar perquè s’incorpori la perspectiva de l’accessibilitat en els processos urbanístics, de mobilitat i disseny de nous equipaments.
Eix
Justa
Tema
Salut
Diversitat Funcional
Districte/s
Eixample
Barri/s
L'Antiga Esquerra de l'Eixample
La Nova Esquerra de l'Eixample
La Dreta de l'Eixample
El Fort Pienc
La Sagrada Família
Sant Antoni