Donar continuïtat al front litoral

El front litoral metropolità barceloní és producte d’una relació continuada al llarg de segles entre el medi físic natural i una construcció humana que sempre ha mirat de treure profit d’aquest recurs territorial. No s’entén Barcelona ni les altres ciutats costaneres sense la Mediterrània. Després d’anys d’intervencions al litoral, que en bona mesura han obert la ciutat al mar, ara cal repensar aquest espai per actuar en totes les escales: des de l’espai públic dels barris mariners, passant per les grans infraestructures que ens uneixen al món (port i aeroport), fins a les reserves ambientals estratègiques (els rius i les reserves naturals del Delta del Llobregat) que aporten biodiversitat.

Disposem d’un entorn marítim i costaner extraordinari i n’hem de poder gaudir plenament de manera respectuosa i sostenible, posant en valor tots els recursos que la costa ens aporta. Ara cal continuar obrint la ciutat metropolitana al mar, però tenint en compte la diferent naturalesa dels espais que configuren el litoral.

En el proper mandat caldrà continuar fent polítiques d’obertura de la ciutat al mar, corregint errades, com el tancament i privatització d’espais (Marina del Port Vell), o fent de les platges espais més sostenibles i resilients al canvi climàtic que no necessitin aportacions periòdiques de sorra. També s’hauran de recuperar continuïtats malmeses entre el final del riu Besòs i la rambla de Badalona. Caldrà recuperar espais contaminats com el front marítim de les Tres Xemeneies o desaprofitats com la gran plataforma final de la rambla Prim.

 

En els propers anys hem de connectar Ciutat Vella amb els barris de la Marina a l’entorn de la rambla de la Zona Franca. Hem de poder unir totes les rambles i tots els rius, Badalona, Sant Adrià, el Besòs, Prim, Poblenou, la Rambla, el passeig de la Zona Franca i el Llobregat, amb passeigs i llocs verds d’estada i relacions on els protagonistes siguin els vianants, les bicicletes i el transport públic. Donem continuïtat als passeigs marítims i als passeigs fluvials dels barris a la vora de l’aigua. Unim totes les rambles i tots els rius d’aquest litoral metropolità amb un projecte marítim de futur obert i permeable a tots els barris i amb continuïtat d’espais de relació ciutadana, passeigs de vianants, carrils bici, transport públic i molta vida.

 

Però també cal donar protagonisme als espais naturals, que requereixen un tractament especial, ja que en aquests indrets el valor va lligat a la tranquil·litat. Són aquells espais on les persones han de poder veure la natura sense pertorbar les nombroses espècies que hi viuen.

 

Aquest projecte marítim ha de reconèixer i interpretar totes les realitats naturals i urbanes, marítimes i humanes del litoral de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des de la rambla de Badalona fins a arribar a les roques del massís del Garraf, sense travessar ni pertorbar les reserves naturals del Delta del Llobregat, passant per llocs tan singulars com l’estret espai entre el vessant marítim de Montjuïc i l’activitat del port de Barcelona.

  • Fer un passeig marítim que connecti el Maresme i el Garraf
  • Recuperar la maritimitat del Port Vell i recuperar la maritimitat del Port Olímpic
  • Millorar l’encaix urbà del front litoral. Un espai ple de vida i treball, que ens comunica amb el món, mereix estar més integrat a l’imaginari col·lectiu. Valorem els espais d’oportunitat propers i posem-los al servei de la col·lectivitat. Encara resten grans espais a primera línia de mar pendents de ser ocupats o utilitzats.
  • Gaudir i preservar de les reserves naturals de Delta del Llobregat.
  • Cal un projecte que permeti conèixer aquests petits espais, controlant molt la freqüentació humana, explicant molt bé els fluxos ecològics que hi tenen lloc i les espècies naturals que hi habiten, per gaudir d’aquests ambients i d’aquests paisatges tot aprenent de la natura.
Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà