Donar prioritat al transport públic en superfície: tram i bus, tant urbans com interurbans

A Barcelona, només el 23% del total dels desplaçaments es fa en vehicle privat, mentre que aquest ocupa un 60% de l’espai públic, entre carrils i aparcaments. El transport públic, en canvi, aporta el 39% dels desplaçaments. El bus i el tramvia han de tenir prioritat de pas en la superfície si volem que configurin una veritable xarxa de transport públic eficient.

S’ha de millorar el servei de bus per guanyar en regularitat i velocitat comercial. Cal guanyar espai per al transport públic col·lectiu de superfície a fi de donar resposta a la forta demanda actual i futura. També cal una adequada planificació i execució d’infraestructures de connexió i transbordament de caràcter metropolità i una integració amb altres modes complementaris (vehicles d’aportació, aparcaments dissuasoris, bicicletes i patinets) que ajudi a millorar la mobilitat sostenible. Per fer front a aquest repte proposem:

  • Executar la connexió del TramBaix i el TramBesòs per la Diagonal i estudiar l’extensió de la xarxa de tramvies pel litoral.
  • Reforçar el servei de bus i guanyar capacitat. Donar prioritat al bus en superfície, reforçant la xarxa d’altes prestacions amb prioritat semafòrica i ampliació de carrils bus.
  • Modernitzar el servei de bus amb millores tecnològiques: wifi al bus, millora de la seguretat, sistema de prevenda de bitllets o accés i sortida per qualsevol porta.
  • Estendre i millorar el servei de bus als barris sense cobertura amb solucions innovadores, com pot ser el bus a la demanda.
  • Treballar conjuntament amb la Generalitat i l’AMB per a la millora del bus interurbà amb la construcció de carrils bus d’accés a Barcelona (B-23, C-31, C-33, C-245…), i noves estacions per millorar els transbordaments del bus urbà metropolità, el bus interurbà, la xarxa de bus urbà i la ferroviària i metro (plaça Espanya, intercanviador de la Diagonal, millora de Sagrera, millora de Meridiana, Glòries, entorns de la plaça de Catalunya).
  • Reforçar el rol de l’AMB com a gestor i planificador de la xarxa metropolitana de transport de superfície.
Eix
Habitable
Tema
Mobilitat