Donar suport i continuïtat a les iniciatives feministes

Cal reconèixer i impulsar el treball realitzat per les entitats feministes, donar-los suport en el desenvolupament de la seva activitat i lluita, apoderar aquelles de més joves i promoure un feminisme interseccional i intergeneracional, així com desenvolupar projectes de coeducació a escoles i instituts del districte per promoure l'equitat de gènere entre l’alumnat, i proveir els equipaments de proximitat amb recursos per a dones necessaris a un territori tan ampli com és l’Eixample.

● Donar continuïtat a les Jornades de Feminisme Juvenil engegades pels col·lectius feministes autònoms dels barris de l’Eixample i donar-los suport en la seva activitat.
● Ampliar les entitats del Consell de les Dones de l’Eixample introduint la interseccionalitat (fomentar la diversitat d’edat i d’origen), i introduir dinàmiques més participatives en els actes de celebració del 8M i 25N del Consell de les Dones de l’Eixample.
● Mantenir el suport i la formació a entitats perquè estableixin “punts liles” a totes les festes majors del districte.
● Donar continuïtat als programes educatius a centres del districte en matèria de prevenció de les violències masclistes i de la LGTBIfòbia
● Trobar un espai per a un PIAD a la zona d’influència de la Dreta de l’Eixample.
 

Eix
Oberta
Tema
Feminismes i LGTBI
Districte/s
Eixample