Donart suport a la implementació del Model de Barri del Guinardó definit participadament pel veïnat del barri

Al llarg del 2017 i el 2018, les entitats del Guinardó, sobretot l'Associació de Veïns i Veïnes i la Coordinadora d'Entitats, van impulsar un treball comunitari de definició de problemes, reptes i oportunitats amb l'objectiu d'establir l'horitzó que el barri vol i mereix. Des de l'Ajuntament vam donar suport logístic a l'elaboració d'aquest procés participat i donar suport polític a la seva aprovació. En el proper mandat caldrà el compromís de seguiment i priorització compartida de mesures que vagin acomplint al model consensuat.

• Fer seguiment del Model de Barri a la Comissió de Seguiment, així com a les taules creades.

• Prioritzar conjuntament les actuacions per anar avançant cap al model de barri previst al document aprovat pel plenari.

 

 

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Participació i Transparència
Districte/s
Horta-Guinardó
Barri/s
El Guinardó