Dur a terme plans específics de gestió comunitària en espais del districte amb necessitats determinades

Hi ha espais públics al districte amb dinàmiques d’ús que exclouen el veïnat. Aquestes dinàmiques han de ser respostes amb plans específics de gestió comunitària de l'espai. Mitjançant activitats de tot tipus, organitzades per part dels equipaments, entitats i veïnat organitzat de proximitat es vol potenciar una reocupació d'aquestes zones per part dels veïns i veïnes. Alguns ja estan en marxa i es consideren prioritaris:

  • Pla d'acció Horts de Sant Pau
  • Pla d'acció al Forat de la Vergonya.

Així mateix, es promouran accions més petites de gestió comunitària tals com:

  • Dur a terme una prova pilot de mobiliari efímer, per exemple cadires que es retiren a la nit.
  • Masoveria urbana del verd urbà.
     
Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Ecologia
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera