El dret a l’energia des d’una perspectiva comunitària

Els professionals de l’àmbit social o atenció directa i els agents comunitaris dels barris són agents clau en la identificació i intervenció en casos de pobresa energètica. La pobresa energètica té unes característiques que fan que, si s’identifica i es tracta de manera específica, es puguin aconseguir millores amb un impacte important en el benestar de les persones. Per això, és important capacitar i acompanyar uns professionals que, pel seu àmbit d’actuació habitual, no tenen per què conèixer en detall aspectes relacionats amb l’energia a la llar. Durant aquest mandat, s’han desplegat protocols de coordinació amb els CAP (centres d’atenció primària), els serveis SIPHOS (Servei d’intervenció i mediació en situacions de pèrdua i/o ocupació d’habitatge) i SAD (Servei d’atenció domiciliària), bombers, treballadores socials, etc. D’aquesta manera, s’ha aconseguit que el 20% de les atencions que es fan als PAE arribin derivades d’aquesta xarxa comunitària.

  • Reglamentar i formalitzar amb un òrgan la xarxa comunitària de lluita pel dret a l’energia de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Fer extensiu el projecte “Als barris de la Marina, posem tota l’energia” a 30 barris de la ciutat.
Eix
Valenta
Tema
Energia
DDHH i Drets de la Ciutadania
Drets Energètics