El Treball en l'era digital i les noves ocupacions

El mercat de treball es mostra cada vegada més precari i desigual, i sembla que en gran part es deu a les innovacions digitals. Prendrem les mesures necessàries per afavorir que la segona gran onada d’automatització, centrada en la robòtica i l’algorísmica i potenciada per la intel·ligència artificial i el machine learning, suposi una reducció de la jornada laboral i una millora de la qualitat de vida i no l’exclusió social de molta gent.

  • Dotar la ciutat d’espais ciutadans de treball i reflexió (centres, jornades, etc.) sobre intel·ligència artificial per a una ciutat democràtica, ecològica i amb justícia social, establint aliances amb centres de recerca pioners a escala mundial, i potenciant el talent i l’economia local.
  • Fer estudis periòdics amb el món acadèmic sobre l’impacte de l’automatització sobre l’ocupació (sectors, categories, condicions de treball, etc.).
  • Impulsar un portal amb agents econòmics i socials (patronals, sindicats, cambres, etc.) on es publiquin salaris, horaris i altres condicions de treball de les empreses de plataforma, i fer obligatori incorporar la informació al portal per poder operar a la ciutat.
  • Incrementar les actuacions formatives per reduir i erradicar les bretxes digitals de gènere, edat i estatus econòmic.
Eix
Innovadora
Tema
Treball
Drets Digitals