Elaborar el Pla Especial del Parc Natural de Collserola

Elaborar el Pla Especial del Parc Natural de Collserola de manera participada per fomentar l'ús respectuós del parc.

  • Facilitar la connectivitat del parc amb els barris.
  • Mantenir els espais propers al Parc Natural de Collserola (antics barrancs, zones perimetrals del parc, etc.).
Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Ecologia
Mobilitat
Barri/s
Pedralbes