Elaborar participativament un Pla Director de l'Espai Públic

Volem elaborar un pla que tingui una visió global de l'espai públic del districte i defineixi els criteris d'intervenció per tal d'ampliar el verd urbà, millorar i planificar el manteniment del paviment, promoure els usos veïnals i comunitaris, i desenvolupar un pla de lavabos a l'espai públic.

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Ecologia
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera