Equilibrar els equipaments metropolitans i els de proximitat

  • Grans equipaments metropolitans. Impulsar la descentralització dels grans equipaments d’abast metropolità.
  • Equipaments de proximitat. Fer nous equipaments de proximitat, especialment als barris tensionats pel turisme i l’activitat terciària (Ciutat Vella, Eixample, nuclis històrics) / Impulsar la Nova Model, espais de convivència i envelliment actiu als barris.
  • Recuperar els edificis d’habitatge destinats a oficines municipals.
  • Superilla social. Estendre les superilles socials (equipaments veïnals a cada superilla per a l’atenció a la gent gran dependent i les cures als infants).
  • Espais de convivència. Fer equipaments de proximitat amb serveis comuns per a diferents col·lectius: cuina, menjador, bugaderia, espai d’oci, aparcament de bicis, repair cafè, banc d’eines, etc.
Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà