Erradicar els usos turístics il·legals de l'habitatge

Ciutat Vella concentra una gran part del turisme que visita la ciutat, i en els últims anys ha vist una proliferació dels habitatges d'ús turístic. Actualment a Ciutat Vella ja no es donen més llicències i hem de seguir treballant per actuar amb eficàcia contra les il•legals.

  • Incrementar el Pla d'Inspeccions d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT).
  • Agilitzar els procediments per aconseguir tancar els il•legals.
  • Explorar altres vies legals que siguin més ràpides (a partir de la Llei d'habitatge).
     
Eix
Habitable
Tema
Turisme
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera