Espai Barça i les Corts

Encara que al barri de Maternitat-Sant Ramon, l’Espai Barça és un dels focus d’interès dels agents veïnals de les Corts. Cal recordar que des de l’Ajuntament, el passat abril de 2018, es va donar llum verda al projecte amb el suport de gairebé tots els grups polítics presents al Ple. El projecte ha d’avançar entre la voluntat del club i l’oposició veïnal.
El procés de redacció del planejament ha estat acompanyat del seguiment per part de veïns i entitats del districte en un procés que ha estat molt intens, on per primer cop el FCB ha treballat conjuntament en una taula col·lectiva per establir i acceptar criteris i interessos del veïnat.
De la mateixa manera, s’ha constituït una comissió de seguiment establerta en taules temàtiques que fan el seguiment de tot el procés de tramitació i gestió del desenvolupament d’aquest planejament seguin l’acordat.

• Consolidar la relació amb el Barça a través d’espais com la taula de convivència; fomentar els treballs en la comissió de seguiment establerta en taules temàtiques que fan el seguiment de tot el procés de tramitació i gestió.
• Donar continuïtat a l'Espai Barça i garantir el seu correcte desenvolupament; continuar els treballs a la Comissió de seguiment participada per les associacions de veïns i veïnes i entitats del barri, i les sessions temàtiques de treball.

Eix
Innovadora
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Les Corts
Barri/s
La Maternitat i Sant Ramon