Establir relació amb l'Hospitalet i treballar-hi

Col·laborar en el disseny i planificació d'infraestructures. Evitar duplicitats i generar sinergies.

• Optimitzar la connexió i enllaç de la xarxa d'autobusos-metro.

Eix
Valenta
Tema
Ecologia
Urbanisme i Espai Urbà
Mobilitat
Districte/s
Les Corts
Barri/s
Les Corts
La Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes