Estendre i millorar els elements de joc i esport en diferents espais comunitaris del districte

La trama urbana del districte és molt densa i els pocs espais d'ús comunitari existents sovint són places dures amb poc atractiu per al joc i l'esport. Es pretén fer més atractiu el joc i l'esport al carrer en aquests entorns amb la instal·lació de nous elements com poden ser jocs infantils, exercicis per a adults, escacs, ping-pong, basket… Aquest tipus d’instal·lacions també ajuden a recuperar el gaudi de l’estada al carrer en indrets segurs i tranquils, alhora que fomenten les relacions entre el veïnat.

Eix
Innovadora
Tema
Esports
Infància
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi
Barri/s
Vallvidrera - el Tibidabo - les Planes
Sarrià
Les Tres Torres
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi - Galvany
El Putxet i el Farró