Estendre la xarxa d’eixos verds a l’Eixample i introduir la velocitat 30 als carrils secundaris

La planificació del disseny de la ciutat ha de seguir incorporant el guany d’espais d’estada, salut i esbarjo. Per caminar cap aquest horitzó, i en el districte més transitat de la ciutat, ens cal seguir reduint el trànsit rodat i introduir mesures de pacificació d’espais públics.

● Implementar els eixos verds de c. Consell de Cent, c. Girona, c. Ausiàs March, c. Sicília, c. Sardenya, c. Marina i c. Mallorca.
● Introduir un sistema semafòric als carrers de l’Eixample que limiti la velocitat a 30 en vies locals i velocitat 50 a la xarxa bàsica.
● Creació d’una nova plaça per a cada barri com a resultat d’unir dos eixos verds.
● Afavorir la descongestió de l'Estació del Nord. Fomentar la reducció de l’arribada d’autobusos en un punt interior de la ciutat. Realitzar un canvi de sentit al carrer Alí Bei per regular les entrades i sortides d'autobusos a l’estació (Fort Pienc).
 

Eix
Habitable
Tema
Mobilitat
Ecologia
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Eixample