Estudiar la possible recuperació, total o parcial, per a usos públics de la Caserna del Bruc

La Caserna del Bruc porta al barri de Pedralbes vora 100 anys i n'ocupa 5,31 hectàrees. Arran de la desaparició del servei militar obligatori, constitueix un espai semi buit i infrautilitzat, en l'actualitat la població militar que hi resideix és mínima. Es demana una integració i obertura al barri i cessió d'espais per a usos públics.

• Es demana una integració i obertura al barri i cessió d'espais per a usos públics; equipaments en una zona deficitària.

Eix
Valenta
Tema
Drets Socials
Districte/s
Les Corts