Gestió des de la proximitat, apropem la gestió als barris

Volem aproximar la política a les persones, això passa perquè els òrgans de decisió i de debat estiguin a un nivell de proximitat que faciliti que els ciutadans els reconeguin, i en aquest sentit, el barri i el districte és una escala necessària per a aquesta proximitat.

• Treballar per efectuar l'elecció directa de consellers i conselleres.
• Descentralitzar als districtes.
• Aprofundir en la concreció dels principals recursos i funcions a descentralitzar.
• Millorar la coordinació, col·laboració i implementació de serveis entre les àrees centrals i els districtes.
• Dur a terme pressupostos participatius a escala de districte per un 10 % del pressupost d’inversions, utilitzant el Decidim per a la seva gestió, seguiment i valoració.
 

 

Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Bon Govern
Districte/s
Les Corts
Barri/s
Les Corts
La Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes