Gestionar el patrimoni públic amb orientació social

Des de l’Ajuntament cal fomentar la gestió social del patrimoni introduint criteris de valor i retorn social com a element necessari per a operacions patrimonials. Així doncs, impulsarem:

  • Optimitzar els recursos generats pel patrimoni, reduint la morositat i millorant en seguiment de les operacions.
  • Reduir el pes de l’arrendament d’oficines per a dependències municipals.
  • Promoure la compra social i responsable en sectors econòmics no habituats: asseguradores.
  • Definir el nou model de futur més social i sostenible per al sector dels quioscos.
  • Redefinir i optimitzar els elements publicitaris a l’espai públic: adaptació a les noves tecnologies, sostenibilitat, reducció del nombre d’unitats.
Eix
Oberta
Tema
Bon Govern
Patrimoni