Guanyar més espai per als vianants, el lleure i la interacció social

La ciutat de Barcelona afronta reptes importants pel que fa a la contaminació de l’aire, la congestió del trànsit i la necessitat d’augmentar els espais verds. Aquests desafiaments urbans requereixen solucions decidides de pacificació de la ciutat per fer-ne un lloc per viure-hi.

La funció de trobada que, des de sempre, han tingut els carrers ha desaparegut en bona mesura per convertir-se, quasi exclusivament, en la funció de desplaçament. Actualment, el 60% de l’espai públic de la ciutat està dedicat només als vehicles a motor i funcionen com a zona de pas. Com ja hem fet en la implantació de les superilles i amb la pacificació d’algunes de les principals artèries de la ciutat, hem d’avançar decididament en la manera de gestionar, entendre, moure’s i viure l’espai públic de Barcelona per guanyar espai públic de qualitat per a totes, un espai que sigui més saludable i verd.

Seguirem reorganitzant la ciutat, de manera que el vianant sigui qui té la prioritat real, seguit de la bicicleta i del transport públic, amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals de la ciutat i guanyar espai públic de qualitat per a les persones, per afavorir les funcions socials d’interacció, d’estada, de salut i d’esbarjo dels carrers.

  • Fer arribar les zones pacificades de trànsit - superilles a tots els districtes.
  • Pacificar les grans avingudes de la ciutat (avinguda Diagonal, avinguda Meridiana, avinguda Paral·lel, la Rambla, Via Laietana, i avinguda Pi i Margall). Guanyar espai verd i per a vianants, reduir el trànsit rodat i l’aparcament per a vehicles privats, i recosir barris.
  • Terrasses. Fer compatible el gaudi ciutadà amb el descans veïnal, modulant els horaris i reduint el nombre de terrasses als espais més saturats per millorar l’equilibri al conjunt de la ciutat.
  • Donar prioritat semafòrica als vianants. Ampliar el temps de llum verda per als vianants i introduir semàfors intel·ligents que prioritzin el pas dels autobusos.
  • Omplir de vida els carrers. Programació participativa d’usos temporals versàtils a diferents espais públics, incentivant la presència de mercats a l’aire lliure i promovent talls de trànsit els diumenges per a activitats culturals i comunitàries.
  • Plans directors d’espai públic. Redactar plans directors de l’espai públic per a cada districte per endreçar-ne els usos: terrasses, grans actes, venda ambulant, etc.
Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà