Impuls del reconeixement de les diferents cultures presents i actives a la ciutat

La mirada sobre la ciutat i el que s’hi desenvolupa ha estat sovint condicionada per un relat hegemònic, partint d’una representació cultural particular que sovint ha deixat fora dels relats públics un conjunt de diversitats que en conformen també la realitat sociocultural. Cal impulsar una política cultural que visibilitzi referents diversos, fugint de l’elitització tradicional i apostant pel relat interseccional de la cultura de la ciutat, que reconegui i enforteixi el conjunt de diversitats culturals històricament situades en posició subalterna, com ho són, entre d’altres la diversitat sexual i de gènere, d’orígens, funcionals i d’edats.

  • Donar suport i espais de visibilització a artistes i creadores de la cultura que treballen introduint perspectives de relats dissidents al circuit cultural de la ciutat des del vessant de la lluita contra la subalternització.
  • Apostar per la incorporació de la diversitat demogràfica que caracteritza la ciutat de Barcelona a les plantilles de treballadors dels equipaments culturals tant de proximitat com de grans equipaments.
  • Eixamplar el disseny d’indicadors culturals per introduir-hi dades desglossades en tots els àmbits i sectors culturals que puguin il·lustrar la diversitat i presència diversa. Aquest és un mecanisme per realitzar una anàlisi exhaustiva sobre la realitat de la ciutat i facilitar la seva interpretació i disseny de noves polítiques culturals.
  • Planificar la gestió d’aquest canvi de cultura vinculant-la a la formació de treballadores i treballadors dels equips on donar lloc a espais de debat i diàleg. Línies estratègiques per incorporar a les formacions: perspectiva intercultural en la programació, la comunicació i l’atenció al públic; prevenció de la violència masclista i conciliació, corresponsabilitat i cures.
Eix
Innovadora
Tema
Cultura