Impuls i actualització de pla estratègic de mercats

El model de mercats municipals de Barcelona és un referent internacional, però no es troba exempt d’amenaces, moltes d’elles compartides amb la resta del sector a la ciutat. És per això que cal treballar a fons amb cada mercat la seva doble vessant de promoció econòmica i social, perquè aporti al veïnat un valor afegit i contribueixi a la millora del comerç del seu entorn.

A més, els mercats poden ser un aliat i una peça clau en la transformació del model agroalimentari cap a un model més sa, més just i més sostenible. Els mercats municipals han de ser un canal central dels productes locals i sostenibles. Un cop finalitzada la remodelació del Mercat de Sant Antoni en aquest mandat, després de molts anys d’obres i comptant amb un Pla Estratègic encara en gran part per desplegar, les mesures que es proposen per al proper mandat 2019-2023 són:

  • Finalitzar les remodelacions dels mercats de l’Abaceria i Sant Andreu, engegar les del Mercat d’Horta i Montserrat.
  • Incorporar, en les futures remodelacions de mercats, nous espais d’economia cooperativa per afavorir la venda directa de productors de proximitat, ecològics, tal com es farà al Mercat de l’Abaceria.
  • Engegar plans d’ocupació municipal per promoure la dinamització sociocomercial als mercats. Estendre serveis per als clients i les clientes al conjunt de mercats municipals, com poden ser la compra en línia o el servei a domicili.
  • Ampliar els projectes de sostenibilitat dels mercats —com són els mercats verds o les actuacions d’eficiència energètica— i promoció —en tant que equipaments municipals— de la reducció de residus en el conjunt del comerç.
  • Avaluació i actualització —introduint-hi millores— del Pla Estratègic de Mercats de Barcelona.
  • Projecte Paradistes Verds per donar suport al posicionament dels mercats municipals com a canals de venda per a un nou model agroalimentari més sa, just i sostenible (vegeu la mesura de sobirania alimentària).
Eix
Innovadora
Tema
Economia