Impulsar el desenvolupament del 22@ d'acord amb el pla repensem el 22@

En el present mandat s’ha elaborat i aprovat un nou pla de desenvolupament per al 22@, que ha comptat amb la participació ciutadana i que haurà de ser desplegat al llarg del mandat 2019-2023. Aquest pla conté:         

  • Actuacions sobre l’habitatge i el model urbà del barri.
  • Actuacions sobre l’economia de la innovació i social i solidària de proximitat. El 22@ vol ser el laboratori on s’experimenti una nova política industrial anomenada Ciutat Maker, definida com a ciutat oberta, col·laborativa, democràtica, productiva, innovadora i circular. Potenciació urbanística d’acollida de projectes empresarials d’economia social i solidària amb la possible creació d’una milla cooperativa.
  • Actuacions sobre el patrimoni i equipaments socials i culturals.
  • Actuacions sobre l’ecologia i la sostenibilitat.
  • Actuacions sobre la governança i la participació.
Eix
Innovadora
Tema
Economia
Treball