Impulsar els processos comunitaris als barris del districte

Nou Barris té una gran tradició en la gestió comunitària dels equipaments públics. Cal acompanyar i impulsar els processos comunitaris incipients a diferents barris del districte.

• Aprofundir en la millora dels convenis de gestió cívica adaptats a les realitats de les entitats gestores
• Ampliar els convenis de gestió cívica a equipaments de proximitat a Trinitat Nova i Verdum
• Reforçar i ampliar els processos comunitaris als barris del districte.
 

Eix
Oberta
Tema
Bon Govern
Participació i Transparència
Districte/s
Nou Barris
Barri/s
Can Peguera
Canyelles
Ciutat Meridiana
La Guineueta
Porta
La Prosperitat
Les Roquetes
Torre Baró
La Trinitat Nova
El Turó de la Peira
Vallbona
Verdum
Vilapicina i la Torre Llobeta