Impulsar els sectors productius, creatius i del coneixement

Apostem per una ciutat més justa que ha de diversificar la seva economia per generar millors oportunitats per a totes. Hem de consolidar la recuperació del sector primari de l’àmbit metropolità i apostar per la reindustrialització a fi de reduir els impactes ambientals de la ciutat i afrontar el canvi climàtic, desplegant els sectors de l’economia verda, l’economia circular i de les cures. Hem d’impulsar la recerca científica i millorar la seva connexió amb els sectors productius de la ciutat.

La transició cap a una economia més verda i circular que posi la vida al centre és també una gran oportunitat de ciutat per recuperar l’activitat econòmica als barris on és menys present i generar noves oportunitats d’ocupació de qualitat per a les persones amb més dificultats laborals. Per a això cal aprofitar la capacitat inversora i de despesa de la ciutat per desplegar nous espais equipats per a la formació, producció i recerca de les noves activitats productives de la mà dels sectors creatius i del coneixement.

  • Reindustrialitzar Barcelona: Invertir en els polígons industrials (en col·laboració amb altres municipis metropolitans). Amb el Pla Besòs: Reformar els polígons industrials del Besòs (Bon Pastor i Torrent de l’Estadella) per  convertir-los en teixits mixtos i de més qualitat urbana. I l’estratègia del Llobregat: Convertir la Zona Franca en un nou barri mixt d’activitat econòmica i habitatge basat en l’economia circular, les energies renovables i en la recuperació del medi del delta.
  • Descentralitzar l’activitat productiva: treballar en coordinació amb l’AMB i els seus municipis, en el reforç d’àrees d’activitat metropolitana per reequilibrar els treballadors/es que entren a Barcelona cada dia i incrementar les formes de treball a distància per evitar desplaçaments. Espais de coworking a barris perifèrics i fora del municipi.
  • Impulsem la recerca científica i les indústries creatives: Parc científic de la Ciutadella (Mercat del Peix), Vall d’Hebron 2020, Milla Creativa Pere IV, Campus Besòs, Nou 22@, Can Batlló
  • Apostar per reconnectar el sector primari de l’àrea metropolitana amb la ciutat.
  • Promoure clústers d’activitat econòmica territorialitzada amb una visió també social que anomenaríem “Nodes d’Ocupació Continuada (NOC)”. Cada NOC estarà constituït per un centre educatiu de referència destinat a la formació (per a FP, formació continuada, capacitació professional i escola de segona oportunitat), uns espais vinculats a aquest per a les pràctiques laborals, una incubadora de noves empreses i emprenedors/es vinculades al sector amb recursos compartits i una “antena” científica de relació amb les universitats, dedicada a la recerca, el desenvolupament i la innovació. S’identifiquen de forma específica els barris on es podrien dur a terme NOCs de: l’Economia de les Cures, del Verd Urbà i de l’Aigua (jardineria, agricultura urbana i gestió de la biomassa), de la Reindustrialització i l’Economia Circular, de la Innovació i Formació Industrial, dels Esports i de l’Envelliment Actiu, de la Rehabilitació, l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, del Comerç de Proximitat i de la Gestió Alimentària.
Eix
Habitable
Tema
Economia
Cultura
Recerca i Ciència