Impulsar i millorar els habitatges amb serveis

La població envelleix i necessita solucions habitacionals adaptades a les seves necessitats quotidianes.

• Planificar nou habitatge dotacional a Vilapicina i Torre Llobeta. 

• Programa de millora en matèria d’eficiència energètica als habitatges amb serveis del districte de Nou Barris.

Eix
Habitable
Tema
Habitatge
Gent Gran
Districte/s
Nou Barris
Barri/s
Vilapicina i la Torre Llobeta
Nou Barris