Impulsar la cooperació publicocomunitària

Cal donar caràcter de béns comuns a determinats elements del patrimoni municipal per a la seva utilització i aprofitament comunitari, garantint el retorn social de les activitats que es desenvolupin. L’energia i la capacitat ciutadana sovint s’organitza en associacions i altres tipus d’entitats que tenen com a finalitat l’assoliment d’interessos generals o col·lectius.

Cal reconèixer i fomentar la capacitat de les associacions per a la prestació de serveis de caràcter públic i aprofitar aquesta energia per afavorir una relació simbiòtica entre els recursos públics i aquestes entitats, promovent una regulació de la contractació pública específica per a aquest sector comunitari i no lucratiu.

  • Impulsar un Pla per al desenvolupament de la cooperació publicocomunitària (anomenada gestió cívica en la Carta Municipal) en la gestió d’equipaments i serveis, així com la promoció d’experiències de cessió de patrimoni ciutadà.
  • Desplegar el programa de patrimoni ciutadà per posar a disposició de l’activitat comunitària recursos públics, com equipaments i serveis, assegurant mitjans de seguiment i control ciutadà, així com el compliment de les exigències del balanç comunitari.
  • Identificar els béns municipals que puguin tenir un ús comunitari per posar-los a disposició de l’activitat ciutadana.         
  • Crear un òrgan participat entre tots els actors de la cooperació publicocomunitària, per a la promoció, l’aprofundiment i el seguiment d’aquesta política municipal.
Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Bon Govern