Impulsar la creació de nous equipaments culturals al districte

Al districte hi ha alguns edificis que avui no estan en ús i destinar-los a usos socials i culturals, ateses les seves característiques i les demandes veïnals. En el proper mandat volem treballar per desenvolupar-ne els projectes executius i per definir-ne l’ús. També estarem alerta a qualsevol oportunitat que sorgeixi per incorporar nous equipaments en llocs estratègics del districte.
• Bonanova: definir l’ús i el model de gestió del Dipòsit del Rei Martí per apropar-lo a la ciutadania.
• Bonanova: redactar el projecte de recuperació de la sala hipòstila del jardí de Can Altamira.
• Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes: definir i desenvolupar la gestió del Mercat de Vallvidrera conjuntament amb les entitats.
• Galvany: definir el projecte executiu de la biblioteca Muñoz i Ramonet i avançar en l’ús de l’edifici principal com un equipament cultural de ciutat.
• Sarrià: garantir l’execució de les obres de la biblioteca de Sarrià 

 

Eix
Justa
Tema
Cultura
Acció Comunitària
Esports
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi