Impulsar la creació d'una taula d'entitats esportives de coordinació de les activitats esportives del districte

Al districte tenim molts centres escolars (públics, privats i concertats) i altres entitats que tenen iniciatives i instal·lacions esportives. Per gestionar millor l'ús de l'espai públic i de les instal·lacions dels mateixos centres i potenciar el ressò de determinades activitats, es proposa la creació d'una taula d'entitats esportives. Ha de servir també per coordinar-se amb els programes de salut pública i per compartir problemàtiques i trobar solucions de forma conjunta.

Eix
Justa
Tema
Esports
Acció Comunitària
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi