Impulsar la segona edició del pla de barris

En aquest mandat, s’han impulsat “10 plans de barris” a les àrees amb més indicadors de vulnerabilitat social. Cada pla ha estat dissenyat com una actuació integral que accelerés la millora del barri en termes socials, educatius, d’ocupació i en qualitat dels equipaments i l’espai públic. A més, el programa s’ha implantat amb la col·laboració estreta de veïnat i entitats per tal d’afavorir la consolidació del capital social. La primera edició del pla de barris culminarà l’any 2020, i es proposa:

  • Generar una segona edició del pla que actuï sobre altres barris de la ciutat.
  • Consolidar i mantenir algunes de les millores impulsades en els territoris de la primera edició.
  • Cal continuar fomentant l’apoderament veïnal com un dels elements que contribueix a la millora dels barris i la reducció de les desigualtats. La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit associatiu o els agents i serveis del territori, és indispensable per a l’èxit del programa i ha de respondre a una nova lògica relacional que inclogui la participació i la coproducció.
Eix
Justa
Tema
DDHH i Drets de la Ciutadania