Impulsar la transició energètica a Barcelona, fomentant la generació d’energies renovables, la rehabilitació i l’eficiència energètica als equipaments municipals

Barcelona ha de seguir el camí obert fins a esdevenir una ciutat 100% renovable, mantenint els compromisos subscrits i els impulsos marcats pel Pla Clima, el Pla d’Impuls a l’Energia Solar i el Programa d’Eficiència Energètica dels equipaments municipals. D’aquesta forma ha de seguir promovent l’ús d’energies renovables de km 0 (a l’espai públic i als terrats de tota la ciutat) i augmentant l’estalvi energètic, per tal de reduir la seva dependència dels combustibles fòssils i de l’oligopoli elèctric. Per assolir aquest objectiu, resultarà fonamental consolidar Barcelona Energia, l’empresa elèctrica pública capaç de promoure la generació d’energies renovables que camini cap a la sobirania energètica municipal, donant servei tant a l’Ajuntament com a 20.000 llars de la ciutat.

  • Elaborar l’ordenança municipal per a la transició energètica.
  • Doblar la generació solar actual, per arribar als 200.000 MWh/any.
  • Impulsar l’autoconsum, especialment del compartit (informació, subvencions, ordenances, fiscalitat...).
  • Fer de Barcelona Energia una elèctrica de referència a Barcelona.
  • Potenciar les subvencions i la fiscalitat per a la generació tèrmica, i la rehabilitació energètica (exigència d’una qualificació energètica mínima).
  • Rehabilitar energèticament 30.000 habitatges.
  • Impulsar l’assessorament i la millora de l’eficiència energètica a comerços i pimes.
  • Crear programes de foment de l’ocupació en els sectors de la generació d’energies renovables i l’eficiència energètica.
Eix
Habitable
Tema
Ecologia
Bon Govern