Impulsar la xarxa pública per reduir el desequilibri en l’oferta de places públiques i concertades

Barcelona és una de les ciutats d’Europa on el desequilibri entre xarxa pública, la concertada i la privada és més gran. En el darrer curs, i per primer cop, la demanda de la pública ha superat a la de la concertada. Però l’oferta d’escola pública no es produeix de manera homogènia a tota la ciutat, ni en tots els nivells educatius.

Durant els darrers quatre anys hem doblat la inversió en relació amb el mandat anterior i hem passat de 95 a 101 escoles bressol municipals i a tenir-ne 9 més de planificades; hem revertit la privatització de les escoles bressol remunicipalitzant les 3 escoles que s’havien privatitzat; hem interposat un recurs a la Generalitat de Catalunya per exigir 40 milions d’euros compromesos i que el govern Trias no va reclamar; hem obert 9 escoles noves, 4 nous instituts i 3 nous instituts-escola. Per fer un fort impuls a la xarxa pública proposem:

  • Augmentar l’oferta de places d’escoles bressol, desenvolupant els 9 projectes ja planificats i integrar totes les públiques de la ciutat en una única xarxa.
  • Eixamplar el projecte de l’escola de noves oportunitats pública, un programa socioeducatiu per a joves que no estudien ni treballen, als quals se’ls ofereix atenció personalitzada sigui per recuperar estudis o per incorporar-se al món laboral.
  • Planificar la reserva de sòl públic necessari per construir nous centres educatius i desenvolupar models de traspàs de centres concertats cap al sistema públic. Impulsar noves construccions escolars per afavorir una oferta pública de places, suficient i de proximitat.
  • Fer un pla de millora, manteniment i/o ampliació dels edificis, les instal·lacions esportives i els patis i jardins de les escoles públiques que ho requereixin tenint present els seus projectes educatius.
  • Prioritzar la construcció de centres públics als districtes amb menys oferta per avançar cap a la garantia de plaça pública de proximitat a les famílies que ho sol·liciten en tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional) i, en especial, a primer d’ESO.
Eix
Justa
Tema
Educació
Drets Socials
Bon Govern