Impulsar l'economia de proximitat i donar suport a les persones en els seus projectes econòmics des d'una lògica de proximitat

Les polítiques econòmiques també necessiten polítiques de proximitat, de manera que la ciutadania disposi de recursos i serveis per donar suport a la cerca de feina, la posada en marxa de projectes empresarials, la consolidació o el creixement d’un projecte empresarial existent a un barri. Es tracta de facilitar que el suport públic arribi als sectors de població, territoris i teixits econòmics on més cal. Si volem ser efectius socialment i generar un teixit econòmic resilient a les oscil·lacions dels mercats, s’han d’enfortir dinàmiques de desenvolupament endogen, aprofitant el talent i els recursos locals per donar resposta a les necessitats dels nostres barris.

Per aconseguir-ho, s’han de potenciar actors i relacions econòmiques de proximitat, començant per teixit comercial i les pimes que operen als nostres barris i, per tant, desplegar una política econòmica amb una mirada i una acció molt més integradora d’actors de proximitat (petits i mitjans) incloent-hi els que tenen un radi d’acció molt local. Una política de desenvolupament local amb una estratègia orientada cap a la part de la nostra economia basada en circuits econòmics curts, recursos locals per a la satisfacció de necessitats locals.

Durant el mandat 2015-2019, es va obrir tota aquesta nova línia de política econòmica creant una àrea específica a Barcelona Activa, un nou instrument de concertació i estratègia com són els plans de desenvolupament econòmic de districte als 6 districtes on més es necessitava i generant una nova línia d’ajuts.

  • Posar en marxa equipaments d’economia de proximitat (espais Activa), com Nou Barris Activa, a alguns dels altres districtes amb renda familiar inferior a la mitjana on no n’hi hagi (com Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí); en alguns casos podran donar serveis a districtes veïns (Eixample, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts); això inclourà l’increment en el nombre de punts d’atenció sociolaboral per garantir que tothom té accés a un servei de defensa de drets laborals en clau proximitat.
  • Crear plans de desenvolupament econòmic de districte a alguns dels 4 districtes on encara no en tenen (Eixample, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts). Incrementar la dotació econòmica per donar suport a les mesures dels plans de desenvolupament econòmic de districte.
  • Enfortir l’aposta per donar suport a accions de desenvolupament local als barris per part del teixit econòmic i veïnal incrementant els projectes “Impulsem el que fas” i “Conjuntament”.
  • Enfortir el desplegament del REC (moneda ciutadana) com a instrument comunitari per lluitar contra la desertificació comercial de la ciutat a barris de la ciutat i per promoure vincles entre veïns o comunitats concretes i determinats teixits comercials o econòmics.
Eix
Innovadora
Tema
Economia