Impulsar les energies alternatives i renovables i el reciclatge per fer un districte més sostenible

El projecte, pioner a la ciutat, de recollida selectiva porta a porta a Sarrià ha demostrat la seva eficàcia pel que fa a la reducció de la generació de residus i la millora dels nivells de reciclatge. Davant d’aquesta evidència, d'una banda, cal reforçar aquest sistema i millorar aquells aspectes que no acaben de funcionar del tot bé i, de l'altra, estendre la recollida selectiva a altres barris del districte de característiques similars, com el nucli antic del Farró. Als barris de muntanya del districte tenim el problema de la recollida de les restes vegetals: no és circular i el repte és avançar cap a un nou sistema de tractament per transformar en compost al mateix barri les restes vegetals que s’hi generen. Alhora, el districte, per les seves característiques, pot ser capdavanter en el desenvolupament d’energies alternatives, cobertes verdes (ja s’ha implantat la primera a la Salle Bonanova), infraestructures fotovoltaiques, etc. En aquest sentit, en una part del barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes, que no disposa de gas natural i immersa en el Parc Natural de la Serra de Collserola, es podria iniciar un projecte d’energia alternativa i renovable.
 

• Sarrià: millorar i reforçar el funcionament del projecte de la recollida selectiva porta a porta a Sarrià.
• Putxet-Farró: estendre la recollida selectiva porta a porta al Farró, amb la col·laboració activa del veïnat.
• Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes: estudiar la viabilitat futura d’una planta de compostatge i/o alternatives a la muntanya.
• Tres Torres i Bonanova: promoure la instal·lació de cobertes i mitgeres verdes i d’infraestructura fotovoltaica en edificis privats i públics, en especial a les cobertes dels mercats de les Tres Torres i de Sant Gervasi.
• Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes: valorar la possibilitat d’un projecte d’energia alternativa a Mas Guimbau.

 

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Energia
Ecologia
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi