Impulsar l'esport a l'espai públic i ampliar els serveis dels equipaments esportius

La pràctica de l’esport al llarg de la vida és bàsica per a la salut. I és per això, que cal propiciar la seva convivència amb l’ús quotidià no esportiu. En aquesta línia, a més a més, es pot contribuir a eliminar estereotips i barreres de caràcter social, cultural, de gènere, estructurals.

● Crear el projecte de poliesportiu a la Model amb una visió feminista de l'esport que inclogui un centre de recursos i que desenvolupi un model integral centrat en la salut, les cures i la conciliació. Donar prioritat a l'esport femení des de l'adolescència.
● Dissenyar i implementar dos espais d'aigües per infants al parc de l'Estació del Nord i al parc de Joan Miró per gaudir-ne a l'estiu.
● Vetllar perquè els equipaments esportius municipals siguin accessibles, incorporant mesures de control i participació al llarg de disseny de nous equipaments i reformes dels existents.
● Fomentar l’ús de l’esport lliure a l’espai públic, incorporant elements per a l’activitat física.

 

Eix
Innovadora
Tema
Esports
Districte/s
Eixample