Impulsar l'ús esportiu de l'espai públic

Cal propiciar la convivència de pràctiques esportives amb l’ús quotidià no esportiu, no només fent respectar les ordenances existents, sinó també controlant el compliment de la normativa de protecció del medi ambient i d’activitats en domini públic i dotant on calgui de la senyalització i l’equipament adient. També cal promoure nous usos del litoral amb pràctiques marines quan el clima ho permeti. Per això proposem:

  • Estudiar les zones actualment més utilitzades per senyalitzar i dotar dels materials adients (cistelles, etc.).
  • Engegar plataformes de mediació entre col·lectius d’usuaris que garanteixen l’alternança i evitar l’apropiació d’un espai públic per part d’un col·lectiu determinat.
  • Col·laborar amb l’Àrea Metropolitana i el municipi competent per millorar l’espai a l’aire lliure del riu Besòs, on molts usuaris fan pràctica esportiva i activitat física.
  • Aprofitar totes les possibilitats que ens ofereix el Front Marítim de la nostra ciutat, durant tot l’any, per potenciar i consolidar activitats esportives a l’aire lliure, principalment les activitats esportives aquàtiques. Desenvolupar avantprojectes d’activitats en piscines en aigua marina. Fer accessible l’entrada a l’aigua per col·lectius amb diversitat funcional i gent gran.
  • Posar a disposició material urbà esportiu fix per realitzar activitat esportiva a l’aire lliure, tipus circuit d’exercicis funcionals, espais de cal·listènia, etc. Senyalització, panells informatius i posar balises (bàsiques) en les diferents zones de mar per on poder realitzar activitats aquàtiques.
Eix
Innovadora
Tema
Esports