Impulsar programes de promoció de la salut mental i de suport a les persones amb trastorns mentals

En aquest mandat, hem posat en marxa el servei de consulta psicològica per al jovent "Konsulta'm", i al proper mandat s'ha d'acabar la posada en marxa a tota la ciutat de les Taules de Salut Mental de Districte.

• Constituir la Taula de Salut Mental de Sarrià-Sant Gervasi per facilitar el treball conjunt de serveis i entitats i l’aplicació al territori del Pla de Salut Mental.
• Desplegar programes d’educació emocional a les escoles del districte.
• Millorar la inserció sociolaboral i l’oferta cultural i de lleure per a les persones amb trastorns mentals i lluitar contra l’estigma.
 

Eix
Justa
Tema
Salut
Drets Socials
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi