Impulsar programes per a la millora de la convivència als barris

Els barris han de fomentar els espais de trobada, de convivència i de generació de comunitat. La percepció sobre l’espai públic ha de ser d'espai saludable i segur. Per això cal reforçar els mecanismes i dotar-nos d’eines que permetin millorar la convivència als barris i la sensació de seguretat.

• Consolidar i ampliar el servei d’Espai Públic i Mediació d’Escales.
• Programa per a la millora de la convivència i la corresponsabilitat a l’espai públic amb la contractació de veïns i veïnes del barri als entorns del Rec Comtal, al barri del Turó de la Peira, a la plaça Angel Pestaña i als entorns de la plaça de Les Roquetes.
• Ampliació d’agents cívics i servei de gestió de conflictes.
 

Eix
Oberta
Tema
Interculturalitat
Convivència i Seguretat
Districte/s
Nou Barris
Barri/s
Can Peguera
Canyelles
Ciutat Meridiana
La Guineueta
Porta
La Prosperitat
Les Roquetes
Torre Baró
La Trinitat Nova
El Turó de la Peira
Vallbona
Verdum
Vilapicina i la Torre Llobeta