Impulsar un espai públic que prioritzi la vida quotidiana i espais d’estada per tal de guanyar més espais per als vianants

Les zones històriques de Gràcia estan altament densificades, per això és molt important que pacifiquem i transformem els espais públics en zones amb molta més presència de verd i espais d’estada, salut i esbarjo.

• Definir àmbits de reducció del trànsit (eixos pacificats al Camp d’en Grassot, canvi de sentit de travessera de Gràcia, igualar pacificació Gran de Gràcia...).
• Continuar creant entorns escolars més segurs i que generin autonomia per als infants (camins, voreres, xamfrans, etc.).
• Millorar l’accessibilitat als barris amb més pendent renovant les escales mecàniques existents i posant-ne en funcionament de noves (baixada de la Glòria).
• Incrementar els bancs a l’espai públic.

 

Eix
Habitable
Tema
Mobilitat
Salut
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Gràcia
Barri/s
La Salut
La Vila de Gràcia
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Vallcarca i els Penitents