Impulsar una empresa d’habitatge de lloguer assequible d’àmbit metropolità

Barcelona està fent un enorme esforç en producció pública d’habitatge. Hem posat a treballar al seu màxim rendiment els mitjans públics; però per arribar encara més lluny també hem d’aconseguir atreure mitjans privats de finançament i gestionar a llarg termini habitatge protegit de lloguer.

Es tracta d’un tipus de col·laboració molt corrent a Europa, especialment a ciutats i països que tenen polítiques d’habitatge avançades. El Pla pel Dret a l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona 2016-2025 preveu la creació d’un operador d’habitatge publicoprivat d’àmbit metropolità, el primer d’aquest tipus a l’Estat.

L’operador es va crear l’any 2018 amb el nom d’Habitatge Metròpolis Barcelona. La part pública de la societat està formada per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La societat tindrà capacitat d’atracció de capital i expertesa privada, funcionarà a llarg termini, tindrà vocació de lucre limitat i cooperarà estretament amb els serveis públics locals d’habitatge.

Per garantir el lideratge públic del projecte, el sòl municipal que es posi a disposició mantindrà la titularitat pública, els pisos seran protegits en permanència i l’adjudicació la farà l’Ajuntament a través del Registre de Sol·licitants. Es tracta d’un model que vol incentivar la inversió social no especulativa en l’àmbit de l’habitatge i que permetrà la participació comunitària de veïnes i veïns.

Aquest projecte té com a objectiu, no només l’ampliació del parc d’habitatge assequible, sinó també promoure determinats valors: sostenibilitat, estalvi energètic, innovació, participació comunitària, garantir la no especulació amb l’habitatge i la bona gestió d’habitatges assequibles. Per tot això ens comprometem a:

  • Incrementar l’habitatge públic de lloguer a través de la col·laboració amb actors privats amb ànim de lucre limitat mitjançant l’operador metropolità de lloguer assequible. En els propers cinc anys edificarem, en sòls públics i amb capital privat, un total de 1.500 habitatges de qualitat, de lloguer assequible (uns 500 euros mensuals), a Barcelona i a altres municipis de l’àrea metropolitana.
  • Fomentar la cooperació publicoprivada en matèria d’habitatge, incentivar la inversió social no especulativa en aquest àmbit i facilitar la participació comunitària de veïnes i veïns.
  • Obrir la possibilitat que la ciutadania pugui col·laborar en el finançament de l’operador mitjançant una emissió de bons o fórmules similars de finançament per part de particulars.
Eix
Valenta
Tema
Habitatge