Impulsar una xarxa d’entitats memorialistes de la ciutat amb l’objectiu de promoure la reflexió i les iniciatives impulsades per les associacions

Les estructures que garanteixen la possibilitat de transmetre les vivències i el coneixement són de naturalesa molt variada, i abasten diversitat d’entitats i associacions. Barcelona és una ciutat que compta amb un gran teixit d’entitats i associacions memorialistes amb una llarga trajectòria marcada per la reivindicació de polítiques públiques de la memòria, les quals, avui, continuen sent essencials per enfortir la democràcia i aprofundir en els seus valors. La situació política actual fa més que necessari unir esforços per combatre la regressió democràtica que estem patint, establint lligams i cooperant en espais i actuacions compartides. Cal reconèixer i potenciar el moviment memorialístic en qualitat de moviment social orientat a l’acció col·lectiva i el canvi social en defensa de la memòria i els valors democràtics, així com la seva transmissió intergeneracional.

  • Generar i presentar a la ciutadania un espai de trobada periòdica de tot el teixit d’associacions memorialistes de la ciutat.
  • Visibilitzar i donar reconeixement a les associacions i entitats memorialistes de la ciutat.
  • Impulsar la participació ciutadana organitzada (entitats de recerca, associacions memorialistes...).
  • Potenciar i consolidar l’Institut dels Passats Presents com a eix vertebrador de la política municipal en història i memòria, amb la implicació dels equipaments municipals, per al desplegament de tot un conjunt de polítiques públiques de la memòria a la ciutat.
Eix
Oberta
Tema
Memòria Històrica
Cultura