Incidir per millorar la qualitat de la sanitat pública a la ciutat

L’atenció sanitària és un pilar bàsic del nostre estat del benestar, històricament infrafinançat, retallat pels governs de dretes que han mercantilitzat la salut augmentant els concerts a entitats privades i fomentant el negoci de les mútues privades. Mentrestant creixen les necessitats de cura i el cost dels avenços terapèutics, i la ciutadania pateix llargues llistes d’espera, una atenció primària, sociosanitària i a la salut mental infradotades, i un sistema encara poc obert a la participació real.

Tot i tenir només una representació minoritària al Consorci Sanitari de Barcelona i en algunes entitats proveïdores, hem pogut els darrers quatre anys desvelar per primer cop dades de la privatització en la gestió sanitària i forçar el retorn a la gestió pública de l’atenció continuada domiciliària urgent, la reobertura de les plantes tancades dels hospitals públics, projectar i construir nous equipaments i auditar i implantar plans de millora dels sociosanitaris.

  • Aconseguir un sistema sanitari amb participació real: reactivació del Consell de Salut de Ciutat, rendiment de comptes als consells de salut de districte i constitució obligatòria de les comissions de participació de centres sanitaris amb professionals del centre i ciutadania usuària, on aportar demandes i propostes de millora dels centres, plans de qualitat, seguiment de les reclamacions, etc.
  • Generar més inversió en equipaments públics i pressupost per a l’atenció sanitària: assegurar els recursos per un pla integral de millora de llistes d’espera i millorar les ràtios de personal dels sociosanitaris; construir el nou equipament integral sanitari i social de la Magòria i els nous CAP de Raval Nord, Fort Pienc i del Parc i la Llacuna; trobar espais i recursos per a les reformes dels hospitals Vall d’Hebron, Clínic i del Mar.
  • Exigir el 25 % de pressupost sanitari de la ciutat per a l’atenció primària: avançar cap a un sistema sanitari realment “primarista” i garantir l’atenció longitudinal des de l’atenció primària amb l’accés no urgent als professionals de referència en menys de 48 hores.
  • Desprivatitzar i passar a l’atenció primària la rehabilitació ambulatòria i domiciliària, l’atenció de salut a les residències geriàtriques i la podologia, i millorar les condicions laborals en els serveis encara externalitzats.
  • Desmedicalitzar l’atenció sanitària amb un pla participat per professionals i ciutadania usuària i amb perspectiva de gènere per reduir el 20 % de la despesa farmacèutica.
Eix
Justa
Tema
Salut
Drets Socials
Bon Govern