Incrementar el parc d'habitatge social al districte

Al districte hi ha poc habitatge públic protegit, com a tota la ciutat i és imprescindible i necessari augmentar-ne l’oferta. Cal desenvolupar actuacions innovadores com els Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) per tal d’incrementar-lo, tal com ja s’ha fet en altres districtes, i continuar la promoció del cohabitatge en règim de dret de superfície, per fomentar una nova manera d’entendre i viure el dret a l’habitatge.

• Desenvolupar noves promocions d’habitatge protegit de lloguer i valorar l’adquisició de nous solars o edificis.
• Impulsar el programa d’Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP).
• Promoure el cohabitatge amb dret de superfície. 

Eix
Habitable
Tema
Habitatge
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi