Iniciar un procés de canvi cap a un nou model de gestió i una nova estructura organitzativa

Per poder implementar polítiques de canvi innovadores cal canviar el model de gestió actual.

• Reglamentar el sistema de provisió de llocs directius, gerencials, eventuals i de confiança per assegurar perfils de gestors públics amb habilitats per a la innovació, l'empatia, la participació i el treball col·laboratiu amb la ciutadania.
• Crear una oficina d’innovació organitzativa des d’on elaborar propostes per treballar de forma transversal, que promoguin la col·laboració interdireccions i àrees, que implementin experiències pilot en direccions i departaments basats en estructures organitzatives horitzontals, que promoguin la intel·ligència col·lectiva, el treball per projectes.
• Fomentar el treball per projectes, creant una oficina de gestió de projectes (PMO).
• Desjerarquitzar l’administració i treballar col·laborativament entre els diferents rols: polítics i tècnics.
• Promoure processos de gestió i transmissió del coneixement sobre la ciutat, tant interns com externs, per garantir la qualitat dels serveis públics.

 

Eix
Oberta
Tema
Bon Govern
Participació i Transparència
Districte/s
Les Corts
Barri/s
Les Corts
La Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes