Innovació i recerca per a la ciutat democràtica

Avui en dia no hi ha progrés social sense recerca i innovació, i aquestes no se sostenen només en l’acadèmia o en les tecnologies, sinó també en el coneixement col·lectiu existent a les nostres ciutats. Per garantir processos democràtics reals i una participació ciutadana efectiva en el govern de la ciutat cal desenvolupar no només plataformes i infraestructures digitals lliures i democràtiques i les seves comunitats, sinó també estratègies i iniciatives de recerca i innovació democràtica conjuntament amb la ciutadania, les organitzacions socials, investigadores i expertes. Cal consolidar Barcelona com un referent internacional de la innovació democràtica:

  • Desplegar i consolidar el Laboratori d’Innovació Democràtica per tal de posar en marxa experiències pilot d’investigació, innovació i col·laboració entre ciutadania, organitzacions socials, investigadores i institucions per a l’aprofundiment democràtic i l’apoderament ciutadà.
  • Donar suport a la constitució d’una xarxa d’espais d’innovació a la ciutat que comparteixi visió, estratègies conjuntes, metodologies de treball i coneixements per a la l’enfortiment democràtic en la ciutat. Aquesta xarxa no només inclou els diferents laboratoris i altres espais d’innovació municipals, sinó que hauria d’estar oberta a centres de recerca, projectes col·lectius, centres socials, ateneus, centres de formació, etc.
  • Desenvolupar un pla d’innovació i recerca que aposti per investigacions emergents que creuin la tecnologia i la democràcia, així com el coneixement situat i les pràctiques dels moviments a la ciutat, a través de projectes europeus i internacionals, convocatòries extraordinàries de subvencions que permetin una dotació econòmica que possibiliti el creixement d’iniciatives i propostes.
  • Convertir tecnologia, infraestructures i altres béns digitals en béns comuns a l’abast de la ciutadania i les seves organitzacions.
  • Crear un viver de projectes on les iniciatives i propostes innovadores en matèria democràtica provinents de l’acadèmia o de la ciutadania i moviments socials puguin trobar el suport necessari per desenvolupar-se, facilitant l’accés a recursos de diferents tipus i promovent la col·laboració amb l’administració municipal.
  • Reivindicar el paper polític de les ciutats i dels governs locals teixint xarxes de relació amb altres ciutats del món per enfortir i reforçar la proximitat i la democràcia local. A partir de l’activació i la consolidació de xarxes entre ciutats a escala catalana, estatal i internacional; fomentant les activitats d’intercanvi i coneixement mutu per millorar el coneixement col·lectiu, i “internacionalitzant” el model Barcelona d’ecosistema de participació.
Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Bon Govern
Drets Digitals