Instar a la Generalitat a la construcció de la residència i centre de dia per a gent gran del carrer Benavent

Aquesta residència és una reivindicació històrica, des de fa més de 20 anys, del barri de Maternitat- Sant Ramon en el qual, igual que la resta del districte, està mancat de places públiques de residència per a gent gran. El solar propietat de l'Ajuntament ja ha estat cedit a la Generalitat, però aquesta ni ha pressupostat ni projectat la residència.

• Instar i pressionar el Departament d'Afers Socials i Famílies perquè pressupostin la residència de Benavent; cercar més sòl públic reservat a equipaments per a una altra residencia, ja que amb l'envelliment del veïnat, si s'arriba a fer, serà insuficient.

 

Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Districte/s
Les Corts
Barri/s
La Maternitat i Sant Ramon