Intransigents amb la corrupció

El nou model de gestió iniciat els darrers quatre anys obliga a ampliar els mecanismes de transparència a tots els nivells, i als organismes dependents de l’Ajuntament, tant si estan subjectes al dret públic com al dret privat. Per això proposem:

  • Dotar de recursos suficients l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques com a ens de referència en el control, auditoria i anàlisi de l’activitat municipal.
  • Fer seguiment i control de les dades de transparència d’empreses públiques i organismes autònoms, de manera que siguin fàcilment accessibles i completes per a la ciutadania. Les dades de transparència han de ser gestionades pels mateixos organismes i no referenciar a dades genèriques de l’Ajuntament.
  • Formalitzar sistemes de seguiment, control, transparència i rendició́ de comptes dels serveis públics externalitats, realitzant una tria dels serveis externalitzats més sensibles i establint una metodologia de seguiment i control que es pugui escalar a altres serveis.
Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Bon Govern