Introduir la perspectiva intercultural als programes amb comunitats diverses al districte

El districte de l’Eixample és multicultural en la seva composició demogràfica, amb un 20 % de població amb nacionalitat diferent de l’espanyola. Aquest fet genera que el projecte de ciutat l’haguem de dissenyar plegats perquè tots i totes els habitem aquest espai. El Projecte XEIX ha estat referent de la ciutat, però cal seguir treballant per incorporar la perspectiva intercultural de forma transversal.

  • Desenvolupar una línia comunicativa en clau intercultural (diversitat de llengües i espais de difusió) de les activitats que es realitzen des de districte.
  • Dinamitzar la línia de mediació intercultural amb entitats de territori, començant per les AFA.
  • Enfortir la línia de programa intercultural en la joventut, integrant els diferents col·lectius (ex: projecte de suport a MENA i ex-MENA.
     
Eix
Oberta
Tema
Interculturalitat
Migracions i Refugi
Districte/s
Eixample