Introduir l’òptica de la justícia global en els programes de Districte

La trajectòria internacional de la ciutat de Barcelona ve de lluny, cal posar al centre la justícia global i la cooperació internacional en relació amb la promoció de la pau i la defensa dels drets humans. S'ha de generar consciència crítica al voltant dels impactes de la globalització.

• Impulsar el programa d'aprenentatge servei a les escoles públiques i en projectes d'educació en el lleure per promoure la consciència crítica en col·laboració amb entitats socials del territori.
• Fomentar la cultura de la pau donant suport a iniciatives com l’Arbre de la Pau de l’escola Ramon Llull.
• Donar cobertura i suport a projectes de promoció de la pau i defensa dels drets humans i visibilitzar-los; aconseguir-ne una visió comunitària.

Eix
Oberta
Tema
DDHH i Drets de la Ciutadania
Districte/s
Eixample