La diversitat sexual i de gènere és un bé comú

Per això, volem anar més enllà de l’acrònim LGTBI per fixar-nos amb més detall en les realitats de cada una de les poblacions que les configuren i respondre de forma més complexa a les seves necessitats.

La nostra aposta és que les polítiques per la diversitat sexual i de gènere no estiguin només centrades en la població LGTBI sinó que promoguin valors crítics al conjunt de la ciutadania. Per a nosaltres és clau contribuir a la construcció d’un imaginari cultural ric en diversitat sexual i de gènere a la ciutat mitjançant discursos crítics amb l’essencialisme i la normativitat sexual i de gènere perquè això ens beneficia a totes i tots independentment de la nostra identitat o expressió de gènere, de la nostra corporalitat o del nostre desig. És a dir, que com més referents tenim, més lliures som. I precisament això és el que volem i proposem: ser més lliures pel que fa a la nostra forma de viure el cos, el gènere i la sexualitat.

  • Assegurar una atenció de qualitat a la salut sexual i reproductiva de les lesbianes, transsexuals i bisexuals de la ciutat.
  • Desenvolupar un programa que abordi la diversitat de gènere en la infància, que vetlli per acompanyar les famílies amb infants amb expressions fluides del gènere i generi referents positius per al conjunt d’infants.
  • Fer accions per acompanyar les persones intersexuals/amb DSD i les seves famílies per assegurar que tenen la màxima informació possible per prendre decisions informades sobre el seu procés, així com per trencar l’estigma social que impliquen aquestes realitats corporals
  • Desplegar una estratègia per combatre la LGTBIfòbia i incidir de forma específica en l’àmbit de l’esport, des de l’esport escolar fins als centres municipals esportius.

Promoure un esdeveniment cultural de ciutat que tingui com a eix principal la reflexió crítica al voltant de la normativitat corporal, de gènere i sexual, i que generi relats i referents positius més enllà de les lògiques heterosexistes i cissexistes.

Eix
Oberta
Tema
Feminismes i LGTBI
Salut